تقسیم بندی آینه های دکوراتیو

تقسیم بندی و نام گذاری آینه های دکوراتیو را بر سه مبنای زیر میتوان انجام داد:
۱.شکل هندسی
۲.رنگ
۳.مکانی که آینه کاری در آن انجام می میشود.

۱.تقسیم بندی برمبنای شکل هندسی
طراحی شکل هندسی با توجه به سلیقه مشتری توسط برنامه کامپیوتری انجام وبا دستگاه cnc برش میشوند .نامگذاری آینه ها از نظر شکل هندسی قاعده و قانون خاصی ندارد و تا حدودی سلیقه ای میباشد ولی متداولترین نامگذاری از نظر شکل هندسی به شکل زیر میباشد:
۱.آینه دکوراتیو طرح لوزی


۲.آینه دکوراتیو طرح مربع


۳.آینه دکوراتیو طرح مستطیل


۴.آینه دکوراتیو طرح شش ضلعی(کندویی)


۵.آینه دکوراتیو طرح سه وجهی


۶.آینه دکوراتیو طرح الماس


۷.آینه دکوراتیو طرح آبشاری


۸.آینه دکوراتیو طرح آجری

۹.آینه دکوراتیو طرح ستاره ای


۱۰.آینه دکوراتیو طرح نیزه

۲.تقسیم بندی آینه های دکوراتیو برمبنای رنگ:در گذشته آینه ها اصولا تنها با رنگ سفید(نقره ای)تولید میشدند ولی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در صنعت آینه موفق به تولید آینه های رنگی نیز شده اند و با توجه به انفعالاتی که روی شیشه در مراحل تولید انجام میشود .از نظر رنگ، آینه ها به رنگهای مختلف زیر تقسیم میشوند:
۱.سفید(نقره ای)


۲.برنز

۳.شامپاینی

۴.مسی

۵.دودی


۶.سیاه


۷.طلایی

تقسیم بندی آینه های دکوراتیو با توجه به مکان انجام آینه کاری و کاربدشان:
۱.آینه کاری سقفی


۲.آینه کاری دیواری


۳.آینه های قدی


۴.آینه های قابدار